piątek, 27 marca 2009

Napisy przestrzenne (WPF 3D) (przykłady w języku C#)

Aby zobaczyć jak tworzyć etykiety 3D, zobaczymy jak działa funkcja, która to realizuje: CreateTextLabel3D. Ta funkcja jest odpowiedzialna za wytworzenie obiektu typu ModelVisual3D , zawierającego etykiety 3D. Funkcja ta będzie miała następującą deklarację:

public static ModelVisual3D CreateTextLabel3D( string text, Brush textColor, bool isDoubleSided, double height, Point3D basePoint, bool isBasePointCenterPoint, Vector3D vectorOver, Vector3D vectorUp);

Parametry wywołania:

 • text - tekst który chcemy narysować
 • textColor - kolor tekstu
 • isDoubleSided - czy ma być widoczny z dwóch stron?
 • height - wysokość znaków
 • basePoint - punkt bazowy etykiety
 • isBasePointCenterPoint - jeśli ustawione na true punkt bazowy jest punktem centralnym etykiety
 • vectorOver - wektor poziomy napisu
 • vectorUp - wektor pionowy napisu

Funkcja zwraca: element dodawany do Viewport3D
Uwaga: Dwa wektory: vectorOver i vectorUp tworzą powierzchnię, na której rysowany jest tekst. obydwa wektory używane są do wyliczeń wielkości etykiety więc najlepiej, by każda ich współrzędna była 0 lub 1. np. [1,1,0] lub [1,0,1], etc...

Jak ona działa?

 1. W pierwszym kroku tworzymy TextBlock , który zawiera naszą etykietę.

  TextBlock textblock = new TextBlock(new Run(text));

  textblock.Foreground = textColor; // ustawianie koloru

  textblock.FontFamily = new FontFamily("Arial"); // ustawianie czcionki

 2. W drugim kroku, tworzymy pędzel i materiał TextBlock , który zawiera stworzony w poprzednim kroku.

  DiffuseMaterial mataterialWithLabel = new DiffuseMaterial();

  // Allows the application of a 2-D brush,

  // like a SolidColorBrush or TileBrush, to a diffusely-lit 3-D model.

  // we are creating the brush from the TextBlock

  mataterialWithLabel.Brush = new VisualBrush(textblock);

 3. Teraz czas jest na przygotowanie objektu 3D, który zostanie pokryty tekstem

  //calculation of text width (assumming that characters are square):

  double width = text.Length * height;

  // we need to find the four corners

  // p0: the lower left corner; p1: the upper left

  // p2: the lower right; p3: the upper right

  Point3D p0 = basePoint;

  // when the base point is the center point we have to set it up in different way

  if(isBasePointCenterPoint)

  p0 = basePoint - width / 2 * vectorOver - height / 2 * vectorUp;

  Point3D p1 = p0 + vectorUp * 1 * height;

  Point3D p2 = p0 + vectorOver * width;

  Point3D p3 = p0 + vectorUp * 1 * height + vectorOver * width;

  // we are going to create object in 3D now:

  // this object will be painted using the (text) brush created before

  // the object is rectangle made of two triangles (on each side).

  MeshGeometry3D my3D_Restangle = new MeshGeometry3D();

  my3D_Restangle.Positions = new Point3DCollection();

  my3D_Restangle.Positions.Add(p0); // 0

  my3D_Restangle.Positions.Add(p1); // 1

  my3D_Restangle.Positions.Add(p2); // 2

  my3D_Restangle.Positions.Add(p3); // 3

  // when we want to see the text on both sides:

  if (isDoubleSided)

  {

  my3D_Restangle.Positions.Add(p0); // 4

  my3D_Restangle.Positions.Add(p1); // 5

  my3D_Restangle.Positions.Add(p2); // 6

  my3D_Restangle.Positions.Add(p3); // 7

  }

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(0);

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(3);

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(1);

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(0);

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(2);

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(3);

  // when we want to see the text on both sides:

  if (isDoubleSided)

  {

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(4);

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(5);

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(7);

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(4);

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(7);

  my3D_Restangle.TriangleIndices.Add(6);

  }

 4. W kolejnym kroku pokrywamy stworzony przed chwilą obiekt 3D używając materiału stworzonego na początku. // texture coordinates must be set to // stretch the TextBox brush to cover // the full side of the 3D label. my3D_Restangle.TextureCoordinates.Add(new Point(0, 1)); my3D_Restangle.TextureCoordinates.Add(new Point(0, 0)); my3D_Restangle.TextureCoordinates.Add(new Point(1, 1)); my3D_Restangle.TextureCoordinates.Add(new Point(1, 0)); // when the label is double sided: if (isDoubleSided) { my3D_Restangle.TextureCoordinates.Add(new Point(1, 1)); my3D_Restangle.TextureCoordinates.Add(new Point(1, 0)); my3D_Restangle.TextureCoordinates.Add(new Point(0, 1)); my3D_Restangle.TextureCoordinates.Add(new Point(0, 0)); }
 5. Teraz jest czas na stworznie obiektu ModelVisual3D z napisem

  ModelVisual3D result = new ModelVisual3D();

  // we are setting the content:

  // our 3D rectangle object covered with materila that is made of label

  // (TextBox with text)

  result.Content = new GeometryModel3D(my3D_Restangle, mataterialWithLabel);

  return result;

(To tylko jedna z części artykułu, przeczytaj pozostałe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts