środa, 11 marca 2009

Podsumowanie dla artykułu na temat infrastruktury komunikacyjno-usługowej OPC Unified Architecture (OPC UA)

Mam nadzieję, że w tym artykule udało mi się przybliżyć czytelnikom sposoby komunikacji i usługi dostępne w OPC Unified Architecture. Wydaje mi się, że dla pewnych czytelników artykuł mógł okazać się zbyt ogólny, dla innych zbyt szczegółowy. Zapraszam do komentowania lub wymiany korespondencji poprzez email, abym mógł pewne elementy przedstawić w inny, może jaśniejszy sposób.

W ramach podsumowania chciałbym wymienić najważniejsze informacje, które są istotne dla opisywanej infrastruktury komunikacyjno-usługowej:

 1. Specyfikacje OPC UA definiują usługi w sposób abstrakcyjny, mapowanie na konkretną technologię komunikacyjną odbywa się niezależnie od definicji usługi, przestrzeni adresowej i modelu informacji.

 2. Specyfikacje OPC UA przedstawiają aktualnie dwie technologie przesyłowe:

 • Web Serwisy oparte o protokół HTTP/HTTPS i SOAP

 • binarne strumienie danych przesyłane poprzez protokół TCP

 1. Specyfikacje OPC UA przedstawiają dwa sposoby kodowania

 • binarne (opisane w specyfikacji)

 • XML

 1. Zabezpieczenia wbudowane w OPC UA wykorzystują mechanizmy WS- Secure Conversation (WS-SC) lub mechanizmy opracowane na bazie WS-SC i TLS (w przypadku binarnych strumieni danych)

 2. Mechanizm publikowania dla elementów monitorowanych subskrypcji umożliwia optymalizację komunikacji i wywołania pseudo-asynchroniczne.

  (To tylko jedna z części artykułu zobacz pozostałe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, autor: Maciej Zbrzezny)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts