czwartek, 15 kwietnia 2010

Profile OPC UA, a proces certyfikacyjny [PL]

Profile są wykorzystywane w procesie certyfikacyjnym, jakim poddawane są produkty OPC Unified Architecture. Proces certyfikacyjny dla standardu OPC UA nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony, ale będzie on podobny do procedury certyfikacyjnej produktów OPC Classic (bazujących na DCOM). Specyfikacje [OPCTL8][OPCTL9], które opisują testy serwera i klienta OPC UA nie osiągnęły jeszcze statusu opublikowanych (release). Przewidziane są dwa poziomy certyfikacyjne:
  • OPC Self Tested
  • OPC Compliance Certified
W przypadku serwera, aby osiągnąć poziom „Self Tested” należy przetestować produkt specjalnym zautomatyzowanym narzędziem: „Compliance Test Tool”, które wygeneruje podpisany cyfrowo dokument (certyfikat). Następnie należy przetestować oprogramowanie podczas warsztatów interoperacyjności (Interoperability Workshop). Po tych dwóch krotkach otrzymuje się od OPC Foundation prawo do używania loga OPC Self Tested:
OPC Self-Tested Logo (color)SAMPLE109x133.JPG
W następnym kroku można przetestować oprogramowanie w niezależnym laboratorium certyfikacyjnym. Aktualnie są takie dwa laboratoria w Niemczech i USA. Podczas testów w laboratorium testowana jest nie tylko funkcjonalność, ale i sprawdzana jest dokumentacja, wykonywane są testy obciążeniowe, długoterminowe, wydajnościowe. Po pomyślnym przejściu testów dostawca otrzymuje od OPC Foundation prawo do używania loga „OPC Compliance Certified” w kontekście testowanego produktu.
W przypadku testów klienta procedura testowania jest podobna z tą różnicą, że nie ma całkowicie zautomatyzowanego narzędzia do testów i wyniki testowania przy pomocy „Compliance Test Tool” muszą być weryfikowane przez osobę testującą.

Literatura:

1 komentarz:

Posty powiązane / Related posts