piątek, 9 października 2009

Certyfikacja produktów wspierających OPC i OPC UA (Interoperability Workshop ) [PL]

Kolejnym krokiem certyfikacji jest odbycie testów podczas tzw. "OPC Interoperability Workshop" (OPC IOPW). Warsztaty te odbywają się trzy razy do roku: raz w Europie, raz w USA i raz w Japonii. Na warsztaty przyjeżdżają przedstawiciele różnych firm. Ci którzy chcą przetestować oprogramowanie typu serwer zobowiązani są go uruchomić i przygotować, by mogły się do niego podłączać aplikacje klienckie innych firm. Ci którzy testują oprogramowanie typu "klient" nawiązują komunikację z serwerami, a następnie wykonują serię testów, których wyniki są zapisywane na specjalnych stronach OPC Foundation. Zestaw testów pozwala na dość szczegółowe sprawdzenie wzajemnej kompatybilności, sprawdzane są takie elementy jak: sprawdzanie statusu, lokalizacja, tworzenie grup, powiadomienia o zamknięciu, przeglądanie elementów (tagów) i ich właściwości, operacje odczytu i zapisu (synchroniczne i asynchroniczne), zarządzanie stanem, mechanizm keep alive, deadband, filtrowanie, buforowanie, wsparcie dla różnych typów danych itp… Jak widać ilość testów do wykonania jest dość duża. Niektóre testy wymagają konsultacji pomiędzy obiema stronami (testującą i testowaną) w celu wyjaśnienia po której stronie tkwi problem. Niektóre problemy poprawiane są na bieżąco inne (bardzie poważne) mogą spowodować, że oprogramowanie testów nie przejdzie. W przypadku klientów OPC dodatkowo wymagany jest test przy pomocy (wspomnianego wcześniej) "OPC Analyser’a", który odbywa się w obecności przedstawiciela OPC Foundation, tak aby zapewnić wiarygodność testu.

Ostatecznie po pozytywnym przejściu testów przy pomocy oprogramowania testującego (CTT lub OPC Analyser) oraz testów podczas OPC IOPW, produktowi przysługuje prawo do korzystania z loga: "Self-Tested":

OPC Self-Tested Logo (color)SAMPLE109x133.JPG

Na koniec tego post’a chciałbym pokazać zdjęcie z IOPW:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts