środa, 28 października 2009

OPC Client .NET (cz.2 Implementacja) [PL]

Promuj

W poprzedniej części opisałem czynności przygotowawcze, teraz napiszemy trochę kodu :).

Na początku należy dodać referencję do projektu w Visual Studio:


Teraz wskazujemy serwis (wpisując jego adres: http://localhost/CAS.OPCWSDataAccess/OPCAdvancedDataAccess.asmx):


Wpisujemy jeszcze nazwę naszej referencji, klikamy na "Add Reference" i referencja powinna nam się pojawić w naszym Solution:


Teraz wykorzystamy dwie funkcje: GetAvailiableItems (zwracającą dostępne w serwerze elementy) oraz GetValue_OneItem (odczytującą wartość wybranego elementu). Informacje na temat innych wywołań dostępne są tutaj: http://www.commsvr.com/DataPorter/Index.aspx?topic=html/3bddf5c3-5d5a-4569-85db-fcdc52a1b34a.htm. Poniższe dwa rysunki pokazują efekt wykonania tych dwóch funkcji przy pomocy wspomnianej wcześniej strony debugger'a.

GetAvailiableItems:


GetValue_OneItem:


Oczywiście my wywołamy te dwie funkcje z poziomu C#. W tym celu należy najpierw wykonać połączenie: OPCAdvancedDataAccess.OPCAdvancedDataAccess opcDA = new OPCAdvancedDataAccess.OPCAdvancedDataAccess(). Później można pobrać listę elementów jako tablicę stringów: string[] items = opcDA.GetAvailiableItems(). Oraz można pobrać wartość dla jednego z elementów tablicy: OPCAdvancedDataAccess.ItemValue val = opcDA.GetValue_OneItem( items[ 0 ] ).

Ostatecznie kod prostej funkcji nawiązującej połączenie, pobierającej i wyświetlającej listę dostępnych elementów oraz wartość pierwszego dostępnego elementu, wygląda następująco:

static void Main( string[] args )
{
 //connecting to remote object
 OPCAdvancedDataAccess.OPCAdvancedDataAccess opcDA = new OPCAdvancedDataAccess.OPCAdvancedDataAccess();
 // getting availiable item list
 string[] items = opcDA.GetAvailiableItems();
 //displaing the list
 Console.WriteLine("Item List:");
 foreach ( string item in items )
  Console.WriteLine( item );
 //reading a value of the first item (#0)
 OPCAdvancedDataAccess.ItemValue val = opcDA.GetValue_OneItem( items[ 0 ] );
 Console.WriteLine( "---------------------" );
 Console.WriteLine( "Value of item {0}", items[ 0 ] );
 Console.WriteLine( "value={0}", val.Value );
 Console.WriteLine( "quality={0}", val.Quality.QualityBits );
 Console.WriteLine( "timestamp={0}", val.Timestamp );

 //waiting for enter
 Console.WriteLine( "[Press Enter]" );
 Console.ReadLine();
}

I daje w efekcie:Item List:
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/108
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Flags/PLC/F/102
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Generator/PLC/G/000
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Generator/PLC/G/001
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Generator/PLC/G/002
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Flags/PLC/F/101
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/101
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/100
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Flags/PLC/F/105
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/107
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Flags/PLC/F/100
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Flags/PLC/F/109
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Flags/PLC/F/103
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/106
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/104
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Flags/PLC/F/108
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/105
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Flags/PLC/F/106
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/110
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/103
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/109
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/102
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Flags/PLC/F/107
CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Flags/PLC/F/104
---------------------
Value of item CAS.CommServer.OPC.Da.Server/Registers/PLC/R/108
value=170
quality=good
timestamp=2009-08-12 15:17:04
[Press Enter]

Proste prawda? :)

Promuj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts