wtorek, 13 kwietnia 2010

Profile związane z serwerem i klientem OPC UA [PL]

W ramach kontynuacji tematyki Profili w OPC Unified Architecture (OPC UA) przedstawione zostaną profile związane z serwerem i klientem OPC UA.

Profile dla serwera OPC UA

Dostępnych jest dwa rodzaje Profili związanych z serwerami OPC UA:
 • W pełni funkcjonalne (ang. Full-featured) – definiujące zestawy Jednostek Zgodności (ang. Conformance Unit), które powinny być wspierane przez wiele aplikacji. Serwer OPC UA powinien wspierać przynajmniej jeden profil w pełni funkcjonalny.
 • Aspektowe (ang. Facets) – definiuje wsparcie dla pewnych aspektów z działania serwera, np. wsparcia dla metod, czy redundancji.
Profile w pełni funkcjonalne mogą zawierać wybrane profile aspektowe lub inne profile w pełni funkcjonalne. Dobrym tego przykładem jest profil Standard UA Server, który [UAProfiles]:
 • Zawiera w sobie kilka Jednostek Zgodności:
  • Base Info Diagnostics
  • Discovery Register
  • Session Cancel
  • Session Minimum 50 Parallel
  • View Minimum Continuation Point 05
  • Attribute Write StatusCode & TimeStamp
 • Profil w pełni funkcjonalny: "Embedded UA Server"
 • Profil aspektowy: "Enhanced DataChange Subscription Server Facet"
Oczywiście wsparcie tylko dla profilu typu w pełni funkcjonalnego to nie wszystko, serwer powinien jeszcze wspierać wybrane profile aspektowe, np. w przypadku serwera OPC UA, który ma zapewniać dostęp do danych aktualnych, trzeba jeszcze zapewnić wsparcie dla Profilu: "DataAccess Server Facet".

Profile dla klienta OPC UA

W przypadku Profili dla klienta OPC UA, tutaj zostały zdefiniowane tylko profile typu aspektowego. Jest to związane z faktem, że każdy klient OPC UA (podobnie jak to jest w przypadku OPC Classic opartego o DCOM, np. OPC DA) może wspierać tylko wybraną przez niego i potrzebną mu funkcjonalność. Nie ma więc potrzeby grupowania funkcjonalności w profile w pełni funkcjonalne, gdyż raczej nie zakłada się istnienia aplikacji, które będą wpierać pełne i te same zestawy funkcjonalności. Na rysunku poniżej [UAProfiles] przedstawiono profile związane z aplikacją kliencką OPC UA.


Literatura:

 • [UA7] OPC UA Specification: Part 7 – Profiles, OPC Foundation
 • [OPCTL8] OPC Test Lab Specification: Part 8 – UA Server, OPC Foundation
 • [OPCTL9] OPC Test Lab Specification: Part 9 – UA Client, OPC Foundation
 • [UAProfiles] OPC UA Profiles: https://opcfoundation.org/profilereporting/index.htm , OPC Foundation
 • [OPCUABook] OPC Unified Architecture, autorzy: Wolfgang Mahnke, Stefan-Helmut Leitner Matthias Damm, Springer 2009, ISBN 978-3-540-68899-0
 • [eBook] OPC UA eBook: http://www.commsvr.com/UAModelDesigner/Index.aspx, CAS 2008-2010

1 komentarz:

Posty powiązane / Related posts