środa, 14 kwietnia 2010

Profile związane z transportem i zabezpieczeniami w OPC UA [PL]

W ramach kontynuacji tematyki Profili w OPC Unified Architecture (OPC UA) przedstawione zostaną profile związane z transportem i zabezpieczeniami transmisji w OPC UA.

Profile związane z transportem w OPC UA

Profile związane z transportem w OPC UA wskazują, protokoły komunikacyjne, które mogą być wykorzystywane przy połączeniach pomiędzy aplikacjami zgodnymi z OPC UA (do komunikacji przez OPC UA mogą być wykorzystane różne protokoły). Aktualnie zdefiniowanych jest pięć profili aspektowych, dla wszystkich możliwych (i uzasadnionych) kombinacji transportowych:

Profile związane z zabezpieczeniami transmisji w OPC UA

Profile związane z zabezpieczeniami transmisji w OPC UA wskazują, jakie algorytmy i odpowiadające im długości kluczy lub certyfikaty są wykorzystywane do podpisywania wiadomości i szyfrowania transmisji w OPC UA. W tym przypadku definiowane są tylko profile aspektowe. Aktualnie dostępne są trzy profile związane z zabezpieczeniami:
  • SecurityPolicy – Basic128Rsa15
  • SecurityPolicy – Basic256
  • SecurityPolicy – None

Należy się jednak liczyć, z tym że przyszłości (wraz ze wzrostem zdolności obliczeniowej komputerów i rozwojem algorytmów szyfrujących) dodane zostaną kolejne, zapewniające lepsze szyfrowanie o dłuższych kluczach.

Literatura:

1 komentarz:

Posty powiązane / Related posts