piątek, 16 kwietnia 2010

Profile w OPC Unified Architecture (OPC UA) [PL]

OPC Unified Architecture (OPC UA) łączy funkcjonalności znane z poprzednich wersji OPC, jak OPC DA, OPC HDA, OPC A&E oraz dodatkowo wprowadza nowe funkcjonalności. Oczywiście nie każda aplikacja wykorzystująca OPC UA musi wspierać wszystkie funkcje. W związku z tym, aby użytkownicy technologii mogli dobierać aplikacje, które będą ze sobą współpracować, OPC UA wprowadza tzw. Profile.
W niniejszych artykułach zebrano podstawowe informacje na temat profili:
Profile są mechanizmem zapewniającym również skalowalność aplikacji OPC UA. W przypadku aplikacji pełniących funkcję serwera OPC UA, dostępne są w pełni funkcjonalne profile definiujące funkcjonalności dla serwerów: w prostych urządzeniach (micro embedded device servers lub low-end device servers), w urządzeniach typu „embedded” (embedded servers) lub standardowego serwera (standard servers). Dodatkowo planowane jest dodanie kolejnych profili w pełni funkcjonalnych dla bardziej zaawansowanych serwerów (np. planowany jest profil typu high-end server). W przypadku aplikacji pełniących funkcję klienta dostępne są profile aspektowe, wśród których dostawca klienta wybiera, jakie profile ma dane oprogramowanie wspierać. Dodatkowo są dostępne profile aspektowe związane z transportem i zabezpieczeniami, które nie są związane z konkretnym typem aplikacji i wskazują one jakie protokoły, jakie szyfrowanie, klucze i certyfikaty wykorzystywane są podczas wymiany informacji. Profile są też wykorzystywane w procesie certyfikacyjnym dla produktów wykorzystujących technologię OPC UA.
Specyfikacje OPC Unified Architecture definiują podstawowe zestawy profili: [UA7], [UAProfiles]. Należy jednak wiedzieć, że już trwają pracę nad kolejnymi profilami. Co więcej, istnieje też możliwość, by organizacje wykorzystujące OPC Unified Architecture, mogły definiować dodatkowe własne profile, które będą definiować zgodność aplikacji z pewnym rozszerzeniem OPC UA, np. modelem informacyjnym charakterystycznym dla danej domeny rozwiązań.
Jeżeli chodzi o źródła informacji na temat Profili w technologii OPC Unified Architecture (OPC UA), to najlepiej zapoznać się z poniżej wyszczególnioną literaturą.

Literatura:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts