poniedziałek, 16 listopada 2009

Co to jest OPC? (w prostych żołnierskich słowach) :) [PL]

Na tym blogu już wiele, wiele razy pojawił się termin OPC i z nim związane (OPC UA, Xi), ale chyba do tej pory zabrakło prostego wyjaśnienia: "Co to jest?". Postaram się by poniższe wyjaśnienie było możliwe proste, dlatego proszę o nie wytykanie mi jeśli coś zbytnio uprościłem.

Co to jest OPC?

OPC jest otwartym standardem komunikacyjnym stosowanym w automatyce przemysłowej i informatycznych systemach wyższych warstw - biznesowej i zarządzania - przedsiębiorstw przemysłowych. Interoperacyjność aplikacji jest zapewniona dzięki utworzeniu i utrzymywaniu specyfikacji otwartych standardów. Utrzymaniem i rozwojem standardu zajmuje się OPC Foundation. OPC powstał i został tak zaprojektowany, aby łączyć aplikacje bazujące na systemach operacyjnych ogólnego stosowania (np. Windows) ze sprzętem i oprogramowaniem aplikacyjnym automatyki przemysłowej (urządzenia procesowe), nadzorującym i sterującym procesem technologicznym. Jest to otwarty standard komunikacji, który pozwala używać jednolitych metod dostępu i opisu danych (interfejsu) dla procesu technologicznego. Metody te są niezależne od typu oraz źródła danych.

OPC jest chyba najpopularniejszym sposobem przekazywania informacji w aplikacjach warstwy procesowej i operacyjnej stosowanych do zarządzania procesem. Jego implementacje można znaleźć w każdym z popularnych systemów typu SCADA. Istnieje wiele różnych serwerów komunikacyjnych, które pozyskują dane z różnych urządzeń a następnie udostępniają je przy pomocy standardu OPC.

Zobaczmy na przykład:


Na rysunku widać jak klient (OPC) odczytuje temperaturę rury. Oprócz samej wartości temperatury otrzymuje również informacje na temat jakości (na rysunku mamy jakość dobrą: Q=GOOD) , oraz stempla czasowego (na rysunku TS) wskazującego na chwilę czasu w jakiej pomiar temperatury został wykonany. Klient nie musi znać protokołu komunikacyjnego konkretnego sterownika (PLC), na rysunku oznaczonego jako XBUS (przykładowy i wymyślony tutaj protokół X). Podobnie w przypadku potrzeby pozyskania danych z innych urządzeń (Device 1 i 2) - klient nie ma potrzeby wiedzieć jak komunikować się z danym urządzeniem, wystarczy, że odczyta dane z serwera OPC obsługujące te urządzenia. Komunikacja z serwerami OPC odbywa się po "zwykłej" sieci komputerowej (TCP/IP).

Co to jest OPC Unified Architecture (OPC UA)?

OPC UA jest następcą technologii OPC i podstawowe przeznaczenie pozostaje nie zmienione: udostępnianie danych w sposób standardowy. Podstawowymi cechami wyróżniającymi technologię OPC UA są:

  • odejście od platformy Microsoft, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie tej technologii na innych systemach operacyjnych, a także bezpośrednio na urządzeniach;
  • udostępnienie wspólnego zbioru usług dla różnych odmian OPC (OPC dla danych aktualnych, historycznych, zdarzeń, itp…) ;
  • zaawansowane możliwości umożliwiające prezentowanie danych złożonych i modeli procesu leżącego poniżej.

Co to jest Express Interface (Xi)?

Xi według pomysłodawców ma być przeniesieniem usług klasycznego OPC na usługi oparte platformę .NET firmy Microsoftu. Poza zmianą transportu nie wnosi nic specjalnie nowego. Nie jest to jeszcze ukończony i powszechnie uznany standard.


Proste prawda? :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts