środa, 29 grudnia 2010

OpenXML i odstępy pomiędzy liniami [PL]

Na temat Open XML już dłuższy czas nie pisałem. Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu i napisać jak można ustawić odstępy między liniami w paragrafie w pliku Word'a (DOCX).

W celu ustawienia odstępów między liniami w paragrafie, należy do właściwości paragrafu (ParagraphProperties lub StyleParagraphProperties) dodać element klasy SpacingBetweenLines. Można to zrobić np. konfigurując odpowiednio styl akapitu w postaci następującego kodu:
ParagraphProperties pPr = new ParagraphProperties();
pPr.Append( new SpacingBetweenLines() { 
    Line = "480", 
    LineRule = LineSpacingRuleValues.Auto, 
    BeforeAutoSpacing = OnOffValue.FromBoolean(true) } );

Style style = new Style();
style.Append( pPr ); //we are adding properties previously defined
Powyższy kod da w języku WordProcessingML następujący wynik:
<w:pPr>
  <w:spacing w:beforeAutospacing="true" w:line="480" w:lineRule="auto" />
</w:pPr> 
Proste prawda? W tym miejscu chciałbym wspomnieć, że od czasu moich poprzednich wpisów dot. Open XML dokumentacja na stronach Microsoft bardzo się poprawiła i na stronach:
można znaleźć wiele przydatnych informacji na ten temat.
Promuj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts