piątek, 5 listopada 2010

[WPF 3D] Interakcja z myszą – gotowy kod C# [PL]

W poprzednim wpisie opisany został algorytm, jakim można się kierować przy wypracowywaniu rozwiązania pozwalającego na interakcję myszy ze sceną 3D. W tym wpisie zaprezentowany zostanie gotowy kod w języku C# pozwalający na osiągnięcie założonego celu.
Niniejszy wpis poza prezentacją różnych i niezależnych od konkretnego wykorzystania treści stanowi również opis pewnych zagadnień związanych z projektem Mesh Diagram 3D.Informacje dotyczące projektu oznaczone są etykietą MeshDiagram3D.
W przygotowaniu poniższego kodu wspierałem się następującymi źródłami:

A więc zaczynamy...

Po pierwsze! Dla wybranego elementu sceny (typu ModelVisual3D) musimy znaleźć Viewport3DVisual, by móc określić płaszczyznę, na jaką element jest rzutowany:
  public static Rect Get2DBoundingBox( ModelVisual3D modelVisual3D, out bool success )
  {
   if ( modelVisual3D != null )
   {
    Viewport3DVisual vp3dv = GetViewport3DVisual( modelVisual3D, out success );
    if ( success )
     return Get2DBoundingBox( modelVisual3D, vp3dv, out success );
   }
   success = false;
   return new Rect();
  }
W powyższym kodzie funkcja odnajdująca Viewport3DVisual została opisana wcześniej we wpisie pt. „Wizualne drzewo w WPF (visual tree) a elementy w scenie 3D” i wygląda następująco:
  public static Viewport3DVisual GetViewport3DVisual( DependencyObject visual, out bool success )
  {
   if ( visual is Viewport3D )
   {
    //when Viewport3D is passed first children is taken for further processing
    visual = ( (Viewport3D)visual ).Children[ 0 ];
   }
   Viewport3DVisual viewport;
   if ( !( visual is Visual3D ) )
   {
    throw new ArgumentException( "Must be of type Visual3D or Viewport3D.", "visual" );
   }
   while ( visual != null )
   {
    if ( !( visual is ModelVisual3D ) )
    {
     break;
    }
    visual = VisualTreeHelper.GetParent( visual );
   }
   viewport = visual as Viewport3DVisual;
   if ( viewport == null && visual != null )
   {
    // In WPF 3D v1 the only possible configuration is a chain of
    // ModelVisual3Ds leading up to a Viewport3DVisual.
    throw new ApplicationException(
      String.Format( "Unsupported type: '{0}'. Expected tree of ModelVisual3Ds leading up to a Viewport3DVisual.",
      visual.GetType().FullName ) );
   }
   if ( viewport == null )
    success = false;
   else
    success = true;
   return viewport;
  }
Po znalezieniu elementu nadrzędnego (Viewport3DVisual), możemy przejść do wyznaczenia macierzy transformacji punktów sceny 3D do płaszczyzny obserwacji:
  private static Rect Get2DBoundingBox( ModelVisual3D modelVisual3D, Viewport3DVisual viewPort3DVisual, out bool success )
  {
   if ( modelVisual3D == null )
    throw new ArgumentNullException( "modelVisual3D" );
   if ( viewPort3DVisual == null )
    throw new ArgumentNullException( "viewPort3DVisual" );
   bool transoformationMatrixCalculationFinishesOK;
   Matrix3D transoformationMatrix = MathUtils.TryWorldToViewportTransform( viewPort3DVisual,
     out transoformationMatrixCalculationFinishesOK );
   if ( !transoformationMatrixCalculationFinishesOK )
   {
    success = false;
    return new Rect();
   }
   return Get2DBoundingBox( modelVisual3D, viewPort3DVisual, transoformationMatrix, out success );
  }
Po wyznaczeniu płaszczyzny przechodzimy do wyznaczania prostokątów, które zawierają poszczególne elementy w scenie. W zależności od typu elementu (GeometryModel3D, Model3DGroup, ...), konieczne jest różne podejście do zagadnienia:
  private static Rect Get2DBoundingBox( ModelVisual3D modelVisual3D, Viewport3DVisual viewPort3DVisual, Matrix3D transoformationMatrix, out bool success )
  {
   bool firstPoint = true;
   Rect rectangleToBeReturned = new Rect();
   if ( modelVisual3D.Content is GeometryModel3D )
   {
    GeometryModel3D geometryModel3D =
      (GeometryModel3D)modelVisual3D.Content;

    if ( geometryModel3D.Geometry is MeshGeometry3D )
    {
     MeshGeometry3D mg3d =
       (MeshGeometry3D)geometryModel3D.Geometry;
     Get2DBoundingBoxFromPoint3DCollection( transoformationMatrix, ref firstPoint, ref rectangleToBeReturned, mg3d.Positions );
    }
   }
   else if ( modelVisual3D.Content is Model3DGroup )
   {
    Model3DGroup m3dg = (Model3DGroup)modelVisual3D.Content;
    Rect3D myR3D = m3dg.Bounds;
    Get2DBoundingBoxFromPoint3DCollection( transoformationMatrix, ref firstPoint, 
     ref rectangleToBeReturned, GetPoint3DCollectionFromRect3D( myR3D ) );
   }
   success = true;
   foreach ( ModelVisual3D child in modelVisual3D.Children )
   {
    if ( !success )
     break;
    if ( firstPoint )
    {
     rectangleToBeReturned = Get2DBoundingBox( child, viewPort3DVisual, out success );
     firstPoint = false;
    }
    else
    {
     rectangleToBeReturned.Union( Get2DBoundingBox( child, viewPort3DVisual, out success ) );
    }
   }
   return rectangleToBeReturned;
  }
Wykorzystane powyżej funkcje pomocnicze Get2DBoundingBoxFromPoint3DCollection, oraz GetPoint3DCollectionFromRect3D, wyglądają następująco:
  private static Point3DCollection GetPoint3DCollectionFromRect3D( Rect3D myR3D )
  {
   Point3DCollection P3DCollection = new Point3DCollection();
   P3DCollection.Add( new Point3D( myR3D.X, myR3D.Y, myR3D.Z ) );
   P3DCollection.Add( new Point3D( myR3D.X + myR3D.SizeX, myR3D.Y, myR3D.Z ) );
   P3DCollection.Add( new Point3D( myR3D.X, myR3D.Y + myR3D.SizeY, myR3D.Z ) );
   P3DCollection.Add( new Point3D( myR3D.X, myR3D.Y, myR3D.Z + myR3D.SizeZ ) );
   P3DCollection.Add( new Point3D( myR3D.X + myR3D.SizeX, myR3D.Y + myR3D.SizeY, myR3D.Z ) );
   P3DCollection.Add( new Point3D( myR3D.X + myR3D.SizeX, myR3D.Y + myR3D.SizeY, myR3D.Z + myR3D.SizeZ ) );
   P3DCollection.Add( new Point3D( myR3D.X, myR3D.Y + myR3D.SizeY, myR3D.Z + myR3D.SizeZ ) );
   P3DCollection.Add( new Point3D( myR3D.X + myR3D.SizeX, myR3D.Y + myR3D.SizeY, myR3D.Z + myR3D.SizeZ ) );
   return P3DCollection;
  }
  private static Point Get2DPointBasedOnPoint3DAndTRansformation( Matrix3D transoformationMatrix, Point3D point3D )
  {
   Point3D point3Dtransformed = transoformationMatrix.Transform( point3D );
   Point point2D = new Point( point3Dtransformed.X, point3Dtransformed.Y );
   return point2D;
  }
Uff .... trochę kodu się tu pojawiło, ale teraz już można wykonać operację podobną do:
  bool Match( Point point2D )
  {
   bool success = false;
   Rect my2DRect = Get2DBoundingBox( MyModelVisual3D,out success );
   if ( !success )
    return false;
   return my2DRect.Contains( point2D );
  }
Promuj

2 komentarze:

 1. Witam. Nigdzie nie ma kodu ciała funkcji:
  Get2DBoundingBoxFromPoint3DCollection

  OdpowiedzUsuń

Posty powiązane / Related posts