sobota, 10 lipca 2010

Jak zahibernować komputer z poziomu C# [PL]

Promuj
Czy zdarza się wam czasem potrzeba wyłączania/hibernowania/usypiania komputera za jakiś czas, np. po wykonaniu jakiegoś długotrwałego zadania? Mnie tak. Jak więc to zrobić? Niektóre aplikacje taką funkcjonalność posiadają, jednak nie wszystkie. Z pomocą może przyjść systemowe polecenie shutdown, ale nie potrafi ono wszystkiego.
„Shutdown /s” - wyłączy system, „Shutdown /h” - system zahibernuje, można dodać jeszcze opóźnienie czasowe np. „Shutdown /s /t 600”, by wyłączyć system po 10 min (600 s). Niestety opóźnienie działa tylko wraz z opcją wyłączania (/s), autorzy nie pomyśleli, że ktoś będzie chciał np. zahibernować komputer po 10 min.
Cóż z tym zrobić? Na pomysł wpadłem jakiś czas temu, gdy na 9fingers znalazłem pytanie: Zamykanie, restart systemu - program w c# . Znałem odpowiedź, więc ją podałem:
  //źródło: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394058(VS.85).aspx
  //  Win32Shutdown Method of the Win32_OperatingSystem Class
  //  The Win32Shutdown WMI class method provides the full set of shutdown options supported by Win32 operating systems. These include logoff, shutdown, reboot, and forcing a logoff, shutdown, or reboot. The calling process must have the SE_SHUTDOWN_NAME privilege.
  //  Windows NT 4.0 and Windows Me/98/95: SE_SHUTDOWN_NAME privilege is not required.
  //This topic uses Managed Object Format (MOF) syntax. For more information about using this method, see Calling a Method.
  //Syntax:
  //uint32 Win32Shutdown(
  //  sint32 Flags,
  //  sint32 Reserved
  //);
  //Parameters:
  //- Flags:
  //  Bitmapped set of flags to shut the computer down. To force a command, add the Force flag (4) to the command value. Using Force in conjunction with Shutdown or Reboot on a remote computer immediately shuts down everything (including WMI, COM, and so on), or reboots the remote computer. This results in an indeterminate return value.
  //  Value  Meaning
  //  0  0x0  Log Off
  //  4  0x4  Forced Log Off (0 + 4)
  //  1  0x1  Shutdown
  //  5  0x5  Forced Shutdown (1 + 4)
  //  2  0x2  Reboot
  //  6  0x6  Forced Reboot (2 + 4)
  //  8  0x8  Power Off
  //  12  0xC  Forced Power Off (8 + 4)
  //- Reserved
  //  A means to extend Win32Shutdown. Currently, the Reserved parameter is ignored.
  public System.UInt32 ForceReboot()
  {
   System.Management.ManagementBaseObject inParams = PrivateLateBoundObject.GetMethodParameters("Win32Shutdown");
   inParams[ "Flags" ] = "6"; // System forced reboot
   inParams[ "Reserved" ] = "0";
   bool EnablePrivileges = PrivateLateBoundObject.Scope.Options.EnablePrivileges;
   PrivateLateBoundObject.Scope.Options.EnablePrivileges = true;
   System.Management.ManagementBaseObject outParams = PrivateLateBoundObject.InvokeMethod( "Win32Shutdown", inParams, null );
   PrivateLateBoundObject.Scope.Options.EnablePrivileges = EnablePrivileges;
   return System.Convert.ToUInt32( outParams.Properties[ "ReturnValue" ].Value );
   }
  }
Powyżej napisany jest kod wymuszonego restartu, zamknięcie systemu podobnie tylko inne parametry (flagi) ;).
Zaświtało mi jednak: „A może by tak hibernować lub usypiać komputer z poziomu kodu w C#?”. Okazało się to jeszcze prostsze, należy wykorzystać obiekt Application dla aplikacji typu WinForms.
Zobaczcie:
 • Hibernacja:
Application.SetSuspendState( PowerState.Hibernate, true, true );
 • Usypianie:
Application.SetSuspendState(PowerState.Suspend true, true); 
Od teraz napisanie programiku, który usypia komputer po upływie pewnego czasu, to już błahostka ;).
Promuj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts