niedziela, 17 stycznia 2010

Tematy, motywy (Themes) w ASP.NET - Przykład (C#) [PL]

Promuj

W tej części w ramach uzupełnienia wiadomości teoretycznych, przedstawiony zostanie przykład pokazujący wykorzystanie mechanizmu Themes w ASP.NET, przykłady będą w języku C#(CSharp).

W ramach przykładu tworzymy aplikację typu Web, w której będą zdefiniowane dwa tematy (każdy będzie miał skórkę i arkusz styli), a użytkownik będzie miał możliwość wyboru który temat wybrać. W tym celu:

 1. Dodajemy folder specjalny, w nim tworzymy dwa foldery Theme1 i Theme2.
 2. Do folderu Theme1 dodajemy:
  • plik arkusza styli w którym ustawiamy kolor tła na niebieski: body{ background-color:Blue;}
  • plik skórki w którym ustawiamy czerwony kolor ramki dla elementu typu DropDownList :
    <asp:DropDownList runat="server" BorderColor="Blue" BackColor="LightBlue"/>
 3. Do folderu Theme2 dodajemy podobnie plik styli i skórki, z tym wyjątkiem, że kolory tła i ramki listy ustawiamy odpowiednio na zielony i niebieski.
 4. Na stronie dodajemy listę typu DropDown z właściwością AutoPostBack="True" i następującymi elementami: Theme1 i Theme2
 5. Obsługujemy zdarzenie SelectedIndexChanged DropDownList'y:
  Session["theme"] = this.DropDownList1.SelectedValue;
 6. Obsługujemy zdarzenie Page_PreInit:
 protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e)
 {
     if (Session["theme"] != null)
  {
    Page.Theme = (string)Session["theme"];
  } 
 }

Aplikacja gotowa, aby ją przetestować wystarczy ją uruchomić i wybrać temat.

Na końcu chciałbym dodać, że kod z przykładu dostępny jest tutaj.

Promuj

1 komentarz:

Posty powiązane / Related posts