czwartek, 30 grudnia 2010

Profile w aplikacji (typu web application project) ASP.NET [PL]

ASP.NET dostarcza wygodnego i prostego mechanizmu do obsługi profili użytkowników. Do profilu użytkownika można łatwo dodać kolejne dane – w tym celu wystarczy odpowiednio zmodyfikować web.config, np. w następujący sposób:
  <profile enabled="true" automaticSaveEnabled="true" defaultProvider="SqlProvider">
   <properties>
    <add name="Name" type ="string" allowAnonymous="false" />
    <add name="Theme" type ="string" allowAnonymous="false" />
   </properties>
   <providers>
    <add name="SqlProvider" type="System.Web.Profile.SqlProfileProvider" connectionStringName="LocalSql" applicationName="MyApplicationName"/>
   </providers>
  </profile>
Następnie można odwoływać się do ustawień profilu przez obiekt Profile, np.:
string myName=Profile.Name;
Profile.Theme="NewAwesomeTheme";
Niestety! powyższy kod będzie działać tylko gdy korzystamy z tzw. „web site project”, nie działa natomiast w „web application project”. Dlaczego? Gdyż w przypadku „web site project” tworzona jest automatycznie w czasie działania dodatkowa klasa do obsługi profili, niestety w „web application project” dodatkowa klasa nie powstaje automatycznie.
Oczywiście można dalej obsługiwać profile „ręcznie”, np.:
string myName=
 (string)System.Web.HttpContext.Current.Profile.GetPropertyValue("Name");
System.Web.HttpContext.Current.Profile.SetPropertyValue
 ("Theme", "NewAwesomeTheme");
Można nawet „ręcznie wydłubać” klasę obsługującą profile, np. podobną do tej:
namespace MyAwesomeApplication {
  using System;
  using System.Web;
  using System.Web.Profile;
  using System.Configuration;
  
  public partial class WebProfile {
    private System.Web.Profile.ProfileBase _profileBase;
    public WebProfile() {
      this._profileBase = new System.Web.Profile.ProfileBase();
    }
    public WebProfile(System.Web.Profile.ProfileBase profileBase) {
      this._profileBase = profileBase;
    }
    public virtual string Name {
      get {
        return ((string)(this.GetPropertyValue("Name")));
      }
      set {
        this.SetPropertyValue("Name", value);
      }
    }
    public virtual string Theme {
      get {
        return ((string)(this.GetPropertyValue("Theme")));
      }
      set {
        this.SetPropertyValue("Theme", value);
      }
    }
    public static WebProfile Current {
      get {
        return new WebProfile(System.Web.HttpContext.Current.Profile);
      }
    }
    public virtual System.Web.Profile.ProfileBase ProfileBase {
      get {
        return this._profileBase;
      }
    }
    public virtual object this[string propertyName] {
      get {
        return this._profileBase[propertyName];
      }
      set {
        this._profileBase[propertyName] = value;
      }
    }
    public virtual string UserName {
      get {
        return this._profileBase.UserName;
      }
    }
    public virtual bool IsAnonymous {
      get {
        return this._profileBase.IsAnonymous;
      }
    }
    public virtual bool IsDirty {
      get {
        return this._profileBase.IsDirty;
      }
    }
    public virtual System.DateTime LastActivityDate {
      get {
        return this._profileBase.LastActivityDate;
      }
    }
    public virtual System.DateTime LastUpdatedDate {
      get {
        return this._profileBase.LastUpdatedDate;
      }
    }
    public virtual System.Configuration.SettingsProviderCollection Providers {
      get {
        return this._profileBase.Providers;
      }
    }
    public virtual System.Configuration.SettingsPropertyValueCollection PropertyValues {
      get {
        return this._profileBase.PropertyValues;
      }
    }
    public virtual System.Configuration.SettingsContext Context {
      get {
        return this._profileBase.Context;
      }
    }
    public virtual bool IsSynchronized {
      get {
        return this._profileBase.IsSynchronized;
      }
    }
    public static System.Configuration.SettingsPropertyCollection Properties {
      get {
        return System.Web.Profile.ProfileBase.Properties;
      }
    }
    public static WebProfile GetProfile(string username) {
      return new WebProfile(System.Web.Profile.ProfileBase.Create(username));
    }
    public static WebProfile GetProfile(string username, bool authenticated) {
      return new WebProfile(System.Web.Profile.ProfileBase.Create(username, authenticated));
    }
    public virtual object GetPropertyValue(string propertyName) {
      return this._profileBase.GetPropertyValue(propertyName);
    }
    public virtual void SetPropertyValue(string propertyName, object propertyValue) {
      this._profileBase.SetPropertyValue(propertyName, propertyValue);
    }
    public virtual System.Web.Profile.ProfileGroupBase GetProfileGroup(string groupName) {
      return this._profileBase.GetProfileGroup(groupName);
    }
    public virtual void Initialize(string username, bool isAuthenticated) {
      this._profileBase.Initialize(username, isAuthenticated);
    }
    public virtual void Save() {
      this._profileBase.Save();
    }
    public virtual void Initialize(System.Configuration.SettingsContext context, System.Configuration.SettingsPropertyCollection properties, System.Configuration.SettingsProviderCollection providers) {
      this._profileBase.Initialize(context, properties, providers);
    }
    
    public static System.Configuration.SettingsBase Synchronized(System.Configuration.SettingsBase settingsBase) {
      return System.Web.Profile.ProfileBase.Synchronized(settingsBase);
    }
    public static System.Web.Profile.ProfileBase Create(string userName) {
      return System.Web.Profile.ProfileBase.Create(userName);
    }
    public static System.Web.Profile.ProfileBase Create(string userName, bool isAuthenticated) {
      return System.Web.Profile.ProfileBase.Create(userName, isAuthenticated);
    }
  }
}
Natomiast jeszcze łatwiej można wykorzystać narzędzie „Web Profile Builder” (http://code.msdn.microsoft.com/WebProfileBuilder), które instalujemy, następnie modyfikujemy plik projektu (w sensie Visual Studio), poprzez dodanie linii:
<Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\WebProfileBuilder\WebProfileBuilder.targets" />
Dzięki temu podczas kompilacji zostanie automatycznie wytworzony plik „WebProfile.cs”, który wystarczy dodać do projektu. Plik ten będzie automatycznie aktualizowany po każdej zmianie web.config.
Proste prawda?
Promuj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts