środa, 5 sierpnia 2009

Przyjrzyjmy się WordProcessingML wchodzącego w skład formatu OpenXML [PL]

Chciałbym powrócić do tematyki związanej z tworzeniem dokumentów aplikacji MS Word (docx) zgodnych z formatem OpenXML z wykorzystniem pakietu Open XML Format SDK 2.0 i zająć się zawartością tworzonych dokumentów a dokładnie dokumentów napisanych w XML'u zgodnym z "językiem" WordProcessingML.

Proste Hello World!

Na początek zobaczmy jak wygląda proste "Hello World!" (przykładowy kod funkcji generującej taki dokument jest: tutaj)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<w:document xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"> 
 <w:body> 
  <w:p> 
  <w:r> 
  <w:t>Hello World!</w:t> 
  </w:r> 
  </w:p> 
 </w:body> 
</w:document> 

Jak widać w powyższym kodzie XML widać duże powiązanie pomiędzy kodem napisanym w C#, a powyższym. Zadeklarowany jest dokument (document = WordprocessingDocument) wewnąrz którego jest część Body (body), w niej znajduje się paragraf (p = Paragraph) z elementem typu Run (r) i odpowiednim tekstem (t = Text).

Style

W przypadku styli (przykładowy kod funkcji tutaj), generowane są dwa pliki, jeden zawierający definicję stylu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<w:styles xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"> 
  <w:style w:styleId="MyHeading1"> 
    <w:name w:val="My Heading 1" /> 
    <w:basedOn w:val="Heading1" /> 
    <w:next w:val="Normal" /> 
    <w:rPr> 
    <w:color w:val="FF0000" /> 
    <w:rFonts w:ascii="Arial" /> 
    <w:b /> 
    <w:sz w:val="28" /> 
    </w:rPr> 
  </w:style> 
</w:styles>

oraz drugi z definicją z konkretnym dokumentem:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<w:document xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"> 
  <w:body> 
    <w:p> 
      <w:pPr> 
      <w:pStyle w:val="MyHeading1" /> 
      </w:pPr> 
      <w:r> 
      <w:t>This is Heading</w:t> 
      </w:r> 
    </w:p> 
  </w:body> 
</w:document> 

Jak widać w tym przypadku otrzymujemy kod WordProcessingML bardzo podobny do tego z poprzedniego przykładu, jednak  dodana została specjalna właściwość (pPr = ParagraphProperties), w której został wybrany odpowiedni styl (pStyle = ParagraphStyleId), który jest zdefiniowany w innym pliku.

Tabele

Ostatni przykład dotyczyć będzie tabeli (której tworzący ją kod jest tutaj):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<w:document xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main">
  <w:body>
    <w:tbl>
      <w:tblpr>
        <w:tblborders>
          <w:top w:val="single" />
          <w:left w:val="single" />
          <w:bottom w:val="single" />
          <w:right w:val="single" />
          <w:insideh w:val="single" />
          <w:insidev w:val="single" />
        </w:tblborders>
      </w:tblpr>
      <w:tr>
        <w:tc>
          <w:p>
            <w:r>
              <w:t>Multiplication table</w:t>
            </w:r>
          </w:p>
          <w:tcpr>
            <w:gridspan w:val="11" />
          </w:tcpr>
        </w:tc>
      </w:tr>
      <w:tr> 
      <w:tc>
        <w:p>
          <w:r>
            <w:t>*</w:t>
          </w:r>
        </w:p>
      </w:tc> 
      <w:tc>
        <w:p>
          <w:r>
            <w:t>1</w:t>
          </w:r>
        </w:p>
      </w:tc> 
      <!—- many cells and rows declarations --> 
      </w:tr>
    </w:tbl>
  </w:body>
</w:document>

Czyli mamy tutaj takie elementy jak tabela (tbl = Table ) z odpowiednimi właściwościami (tblpr = TableProperties ) i ramkami (tblborders = TableBorders ), w której znajdują się wiersze (tr = TableRow ) i kolumny (tc = TableCell ).

Podsumowanie

Jak widać na powyższych przykłach jest duży związek pomiędzy wykorzystywanymi elementami pakietu Open Document Format SDK a konkretnym elementami zapisywanymi w języku WordProcessingML, dlatego jeżli nie wiemy jak coś przygotować przy pomocy SDK, można zawsze przygotować odpowiedni plik przy pomocy edytora tekstu (np. Word), a następnie sprawdzić, co rzeczywiście zostało w nim utworzone (jeżeli ktoś nie wie jak to zrobić, to zapraszam do przeczytania posta:Kierunek: w głąb formatu "docx".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts