niedziela, 10 maja 2009

Style w Open XML SDK

Promuj

Po przeczytaniu artykułu pt. "Open XML Format SDK 2.0 - pierwsze wrażenia", czytelnik wie już jak napisać prostą aplikację, która przy pomocy pakietu Open XML SDK i w języku C# tworzy prosty dokument typu Word 2007 (docx), który zawiera prosty tekst "Hello World!". Tym razem pójdziemy nieco dalej i dołożymy elementy związane z formatowaniem tekstu, czyli zajmiemy się stylami.

Załóżmy, że chcemy przygotować dokument, który będzie się składał z dwóch linijek tekstu. Pierwsza linijka będzie nagłówkiem akapitu, druga tekstem akapitu. To jak przygotować zwykły tekst (tak jak tutaj w drugiej linijce) pisałem o tym już wcześniej, tym razem napiszę jak przygotować tą pierwszą (odpowiednio sformatowaną) linijkę.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, to trzeba dodać do tworzonego dokumentu część związaną z definicją stylów (dodajemy ją do głównego elementu dokumentu):

WordprocessingDocument myDoc = WordprocessingDocument.Create(documentFileName, WordprocessingDocumentType.Document)
MainDocumentPart mainPart = myDoc.AddMainDocumentPart();
StyleDefinitionsPart stylePart = mainPart.AddNewPart<StyleDefinitionsPart>();

Definiujemy teraz czcionkę (Font), którą chcemy wykorzystać (w tym przykładzie: czerwony i pogrubiony Arial, rozmiaru 28):

// we have to set the properties
RunProperties rPr = new RunProperties(); 
Color color = new Color() { Val = "FF0000" }; // the color is red
RunFonts rFont = new RunFonts();
rFont.Ascii = "Arial"; // the font is Arial
rPr.Append(color);
rPr.Append(rFont);
rPr.Append(new Bold()); // it is Bold
rPr.Append(new FontSize() { Val = 28 }); //font size (in 1/72 of an inch) 

Teraz czas na definicję stylu, będzie się on nazywać "My Heading 1", a jego identyfikator (używany później w dokumencie) to "MyHeading1". Oto definicja:

//creation of a style
Style style = new Style();
style.StyleId = "MyHeading1"; //this is the ID of the style
style.Append(new Name() { Val = "My Heading 1" }); //this is name
style.Append(new BasedOn() { Val = "Heading1" }); // our style based on Normal style
style.Append(new NextParagraphStyle() { Val = "Normal" }); // the next paragraph is Normal type
style.Append(rPr);//we are adding properties previously defined

W tym momencie nadszedł czas na dodanie stworzonego stylu do dokumentu i zapisanie części związanej ze stylami:

// we have to add style that we have created to the StylePart
stylePart.Styles = new Styles();
stylePart.Styles.Append(style);
stylePart.Styles.Save(); // we save the style part

Styl mamy już stworzony, teraz trzeba go przypisać do jakiegoś paragrafu. Słyży do tego klasa ParagraphProperties, której trzeba przypisać odpowiednie ParagraphStyleId. Przykład poniżej:

Paragraph heading = new Paragraph();
Run heading_run = new Run();
Text heading_text = new Text("This is Heading");
ParagraphProperties heading_pPr = new ParagraphProperties();
heading_pPr.ParagraphStyleId = new ParagraphStyleId() { Val = "MyHeading1" }; // we set the style
heading.Append(heading_pPr);
heading_run.Append(heading_text);
heading.Append(heading_run);

Teraz można już cieszyć się efektem naszych prac (przykład jest na załączonym rysunku), na sam koniec zamieszczę całą procedurę która generuje ten dokument:

private void HelloWorld_withStyle(string documentFileName)
{
 // Create a Wordprocessing document. 
 using (WordprocessingDocument myDoc = WordprocessingDocument.Create(documentFileName, WordprocessingDocumentType.Document))
 {
  // Add a new main document part. 
  MainDocumentPart mainPart = myDoc.AddMainDocumentPart();

  //Add new style part 
  StyleDefinitionsPart stylePart = mainPart.AddNewPart();
  // we have to set the properties
  RunProperties rPr = new RunProperties();
  Color color = new Color() { Val = "FF0000" }; // the color is red
  RunFonts rFont = new RunFonts();
  rFont.Ascii = "Arial"; // the font is Arial
  rPr.Append(color);
  rPr.Append(rFont);
  rPr.Append(new Bold()); // it is Bold
  rPr.Append(new FontSize() { Val = 28 }); //font size (in 1/72 of an inch) 
  //creation of a style
  Style style = new Style();
  style.StyleId = "MyHeading1"; //this is the ID of the style
  style.Append(new Name() { Val = "My Heading 1" }); //this is name
  style.Append(new BasedOn() { Val = "Heading1" }); // our style based on Normal style
  style.Append(new NextParagraphStyle() { Val = "Normal" }); // the next paragraph is Normal type
  style.Append(rPr);//we are adding properties previously defined
  // we have to add style that we have created to the StylePart
  stylePart.Styles = new Styles();
  stylePart.Styles.Append(style);
  stylePart.Styles.Save(); // we save the style part

  //Create Document tree for simple document. 
  mainPart.Document = new Document();
  //Create Body (this element contains other elements that we want to include
  Body body = new Body();
  //Create paragraph
  Paragraph paragraph = new Paragraph();
  Run run_paragraph = new Run();
  // we want to put that text into the output document
  Text text_paragraph = new Text("Hello World!");
  //Append elements appropriately.
  run_paragraph.Append(text_paragraph);
  paragraph.Append(run_paragraph);
  Paragraph heading = new Paragraph();
  Run heading_run = new Run();
  Text heading_text = new Text("This is Heading");
  ParagraphProperties heading_pPr = new ParagraphProperties();
  heading_pPr.ParagraphStyleId = new ParagraphStyleId() { Val = "MyHeading1" }; // we set the style
  heading.Append(heading_pPr);
  heading_run.Append(heading_text);
  heading.Append(heading_run);
  body.Append(heading);
  body.Append(paragraph);
  mainPart.Document.Append(body);
  // Save changes to the main document part. 
  mainPart.Document.Save();
 }
}
Promuj

3 komentarze:

Posty powiązane / Related posts