czwartek, 5 lutego 2009

Technologie, na których bazuje OPC Classic. Część 2: Technologia DCOM.

Technologia DCOM jest rozszerzeniem technologii COM (opisanej wcześniej), umożliwiającym wymianę danych za pośrednictwem sieci, podczas gdy COM dotyczył jedynie komunikacji na lokalnym komputerze. DCOM zastępuje protokołem sieciowym lokalną komunikacje między procesami, korzystając z technologii DCE RPC (Distributed Computing Environment / Remote Procedure Call). W rzeczywistości z punktu widzenia klienta bądź serwera nie ma różnicy, czy druga strona znajduje się na tej samej maszynie czy zdalnie.
Komunikacja realizowana jest to za pośrednictwem tzw. RPC stubs oraz obiektów Proxy, istniejących po obu stronach. Przykładowa komunikacja wygląda następująco:
  1. Klient wywołuje lokalnie pewną funkcję.
  2. Proxy przejmuje wywołanie i tworzy wiadomość do przesłania przez sieć.
  3. Wiadomość jest przesyłana.
  4. System operacyjny serwera otrzymuje wiadomość i przekazuje ją do stub'a serwera. Stub rozpakowuje wiadomość i lokalnie wywołuje funkcję na serwerze.
Aby umożliwić interakcję zdalnych aplikacji za pośrednictwem DCOM należy skonfigurować DCOM na każdym komputerze, np. przy pomocy programu DCOMCNFG.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts