wtorek, 11 maja 2010

Przekierowanie wersji assembly (C# .NET) [PL]

Promuj
Ostatnio pisałem o możliwości przenoszenia typu/klasy pomiędzy różnymi assembly (bibliotekami), pominąłem jednak pewien element. Mianowicie, to co napisałem jest zgodne z prawdą, gdy nie podpisujemy assembly (strong name) i nie zmienią się wersje assembly, a przecież często wersje zmieniane są automatycznie podczas kompilacji. Na szczęście na to też jest rozwiązanie, a mianowicie przekierowanie wersji assemlby (Redirecting Assembly Versions).
Zobaczmy przykład.
Mamy następujące solution:
Aplikacja RedirectingAssemblyVersions ma powiązanie z biblioteką MyClassLibrary przez plik .dll, a nie jako referencję między projektami. Obydwa assembly jako wersję w AssemblyInfo mają wpisane:
[assembly: AssemblyVersion("1.0.*")]
Oznacza to, że po każdej kompilacji wersja assembly się zmienia.
Zawartość pliku Class1.cs:
using System;
using System.Reflection;
namespace MyClassLibrary
{
  public class MyClass
  {
    public static string DoSth()
    {
      return Assembly.GetAssembly(typeof(MyClass)).FullName;
    }
  }
}
natomiast pliku Program.cs:
using System;
using MyClassLibrary;
using System.Reflection;
namespace RedirectingAssemblyVersions
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("my assemlby: " + Assembly.GetAssembly(typeof(Program)).FullName);
      Console.WriteLine("lib assemlby:"+ MyClass.DoSth());
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
Po skompilowaniu obydwu elementów w kolejności: MyClassLibrary, a później RedirectingAssemblyVersions, powinniśmy otrzymać na ekranie coś podobnego do:
Jednak gdy skompilujemy w odwrotnej kolejności, to zobaczymy:
Ale wystarczy przekierować wersję assembly w pliku app.config, np.:
RedirectingAssemblyVersions.exe.config:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <runtime>
  <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
   <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity name="MyClassLibrary" publicKeyToken="b7abd5f1e8d9cb61" />
    <bindingRedirect oldVersion="1.0.3782.40182" newVersion="1.0.3782.40275" />
   </dependentAssembly>
  </assemblyBinding>
 </runtime>
</configuration>
i wtedy mamy już dobrze działającą aplikację:

Prostę prawda? Polecam również przeczytać: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7wd6ex19.aspx (tam znajduje się więcej informacji w tym temacie).
Promuj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Posty powiązane / Related posts